มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒? พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี? และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกและประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาค ๔ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒