มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒? พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน ๙๙๗? ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีพลตรีสมพล ปานกุลรองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยพันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านปากจ่าวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒