มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีวันครบรอบ ๓๑ ปีการดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หลังใหม่) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒