มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒? พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณรอบสระบัว เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒