มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่าง ไทย – มาเลเซีย โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล รอง มทภ.๔, พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒, พล.ต.เกรียงไกร ศรี รักษ์ ผบ.พล.ร.๕, พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒