มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน ร่วมแจกผ้าห่มพร้อมขนมให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอยู่ในชนบทห่างไกลซึ่งมีความลำบากและอยากจน จำนวน ๓๔ คน ณ รร.วัดบางลึก ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒