มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุม นขต.ทภ.๔ (วาระพิเศษ ) ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ ๖/๖๒ และได้มอบถ้วยรางวัล,โล่รางวัลให้กับหน่วยต่างๆที่ได้รับจาก กองทัพบก ซึ่ง มทบ.๔๒ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ชป.กร.(ขุนภักดี ๔๒) ระดับดีเยี่ยมจากกองทัพบก โดยมี พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒? เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒