มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ. ๔๒/ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.? รับมอบเครื่องเลื่อยยนต์ จากศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อมอบนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยในพื้นที่ ความรับผิดชอบ ตามแผนการแจกจ่าย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒