มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน มทบ.๔๒, ร.๕, ร.๕ พัน ๑, ศฝ.นศท.มทบ.๔๒, ป.๕  พัน ๕ และ อผศ.สงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนาม ฮ.มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒