มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติ กำลังพลเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ หน่วยภายในค่ายเสนาณรงค์ โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หน่วย มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒