มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ นางว่องเจา แซ่ว่อง ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ถนนมุสลิมรวมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอัญเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน โรงเรียนมัสยิดดารุลฮูดา บ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเงินพระราชทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการมัสยิดดารุลฮูดา ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน โดยมีพลตรีเกรียง ไกรศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยพันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ จนจบภารกิจ และส่งคณะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยาน บน.๕๖

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒