มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จชต.เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒