มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๒?เป็นประธานในการรับมอบสินไหมทดแทนจากบริษัทAiA เพื่อส่งมอบต่อให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชิวิต ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒