มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจากบริษัท

๑. Magnolia Quality Development Corporation Limited
๒. MQDC Courtesy Service Corporation Limited
๓. Dees Supreme Company Limited
๔. Magnolia Finest Corporation Limited
๕. The Worldmark Company Limited จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อส่งมอบต่อให้กับศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ ใช้ประโยชน์ในการค้นควัาหาความรู้ของนักศึกษาต่อไป ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒