มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดการกำลังพลกอง,แผนก,ฝ่าย,นขต.บก.มทบ.๔๒,สน.ปรมน.จว.ส.ข.,พ.ท. และ ส.ต. ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา? ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒