มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.ชาคริต หยังหลัง หก.กกบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ โดยมี พ.อ.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รักษาราชการแทน หก.กกพ.มทบ.๔๒ นำกำลังพลไหว้พระสวดมนต์ และชี้แจง เน้นย้ำสั่งการ ผบ.มทบ.๔๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒.

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒