มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒ เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับ – ส่ง ทหารใหม่ และจัดกิจกรรมต้อนรับญาติ ครอบครัว ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ ร่วมกับ สัสดี จว.ส.ข., สัสดี จว.ส.ต. และ สัสดี จว.พ.ท. , หน่วยทหารในพื้นที่ รับผิดชอบ ร.๕,ร.๕/๑ ,ป.๕/๕ , ช.๔๐๑ ,ช.๔๐๒ , พล.พัฒนา ๔ และฝ่ายอำนวยการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ และทบทวนข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขการปฏิบัติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ บก.มทบ.๔๒

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒