มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสธ.มทบ.๔๒ นำกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่วนต่างๆ โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒