มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒ เปิดอบรมทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง”ฉก.จ่าดำ” ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๔ เพื่อจะนำมวลชนมาสร้างความเข้าใจในการรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือพื้นที่ๆหน่วยรับผิดชอบโดยการนำ กลุ่มทหารประจำการ,ทหารกองหนุน และมวลชนต่างๆมารายงานข่าวสารโดยมีการแบ่งมอบรหัสประจำตัวของแต่ละจังหวัด ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒