มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) พร้อมด้วยข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ร่ วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ วัดในวัง พระอารามหลวง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒