มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ หน่วย มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒