มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ เพื่อมอบนโยบาย และข้อห่วงใย จาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ ๔ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ กำกับการฝึกให้สอดคล้องกับคู่มือการฝึกของ ยศ.ทบ.และการฝึกทหารใหม่พระราชทาน เพื่อกำชับให้ ผู้ฝึก , ผช.ผู้ฝึก ,ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ “น้องใหม่ของกองทัพบก ” ที่จะเข้ามาประจำการให้มีความปลอดภัย และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก ภายใต้ แนวคิด “ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี และไม่สูญเสียจากการฝึก และโรคลมร้อน “? โดยเน้นย้ำ เรื่องยาเสพติด ให้กับ กำลังพลภายในหน่วยฝึก อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิด และร่วมกันดูแลทหารใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒