มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ และอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ระเบียบการมารวมแถว การแต่งกาย ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒