มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ / ผบ.ค่ายเสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดการต้อนรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ แผนกทหารบก เพื่อรับและแจกจ่ายไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๔ โดยในการนี้ มทบ.๔๒ ได้จัดเตรียมสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และน้องๆทหารกองประจำการ โดยจัดรถครัวสนามจาก ป.๕ พัน ๕ มาทำข้าวไจ่เจียว และ จัดไอศครีม , ขนม , และน้ำดื่ม ให้บริการกับผู้มาส่งทหารกองประจำการภายในค่ายเสนาณรงค์ อย่างพอเพียง และจัดวงดุริยางค์ มทบ.๔๒บรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย? และในเวลา ๑๐.๓๐ น.ได้นำผู้ปกครอง.ญาติๆทหารใหม่ เยี่ยมชม หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๕/๑ ภายในค่ายเสนาณรงค์ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ทุกหน่วยเปิดบ้านทหารใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ตลอดจนน้องๆทหารใหม่ ได้รู้และทราบในเรื่อง ที่พัก สวัสดิการ โรงนอน ห้องน้ำ ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยในการนี้ พล.ต.วรพล ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ปกครองและญาติๆ ในเรื่องเครื่องแต่งกาย ถุงเท้า รองเท้า กางเกงใน ที่ทาง กองทัพบกได้จัดหาให้กับ น้องๆทหารใหม่ ทุกอย่างมีคุณภาพ อย่างดี และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและในเวลา ๑๒.๐๐น. ได้นำ ผู้ปกครอง และญาติ ๆ ตลอดจนน้องๆทหารใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเลี้ยงของ มทบ.๔๒ และ ร.๕/๑ เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพ และปริมาณของอาหาร พร้อมชี้แจงให้กับ ผู้ปกครองและญาติ ๆทราบว่า นโยบาย มทภ.๔ ให้ประกอบเลี้ยงอาหารอย่างดี มีคุณภาพ โดยให้ใช้ข้าวหอมมะลิ ในการหุงทุกมื้อ น้ำปลาใช้ ปลาหมึก อย่างดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆทหารใหม่ทุกนาย? ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒