มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อบรมชี้แจงกำลังพลประจำวัน เน้นย้ำการปฏิบัติของกองแผนก ฝ่ายที่ได้ชี้แจง ให้กำลังพลทราบ และได้นำบทเพลง สดุดีจอมราชา ,ไทยรวมใจภักดิ์ ,ราชสวัสดิ์ ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้กำลังพลได้ขับร้องหลังเคารพธงชาติ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒