มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องกำหนดควบคุมค่าดัชนีความหนาของร่างกายกำลังพลที่มีค่า BMI มากกว่า ๓๐ ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัด จนท.ให้บริการรับการตรวจ ณ ห้องประชุม ศบภ.มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒