มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ กำกับดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ของกำลังพล มทบ.๔๒ ประจำสัปดาห์ให้มีความเข็มแข็งและถูกระเบียบในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องตามระเบียบ โดย จัดชุดผู้ฝึกกองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึก ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มทบ.๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒