มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒, สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒, และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย,พม่า,มอญ ในพื้นที่ อ.สะเดา และใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒