มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ และพิธีประดับเครื่องหมายครูฝึกทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา ณ ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒