มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่่อนที่ มาให้บริการตรวจโรค ความดัน เบาหวาน ตรวจสุขภาพฟัน และตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒