มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. และตรวจเยี่ยมศาล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ ณ ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒