มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกกุดั่น ทองคำ หก.กยก.มทบ. ๔๒ จัดชุดครูผู้ฝึกจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึกทบทวน”แบบท่าฝึกพระราชทาน”บุคคลท่ามือปล่าว ของกำลังพล มทบ.๔๒ ให้มีความเข็มแข็งและถูกต้องตามระเบียบในเวลานำไปปฏิบัติ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒