มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรการมหาเถรสมาคม ซึ่งเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ในพื้นที่ จชต. โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ จชต.ต่อไป ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒