มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมร่วม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ ของโครงการเรือนรับรองที่ประทับ ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และการขับเคลื่อนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านอาคารสถานที่ ,สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการเรือนรับรอง ฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒