มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พลตรีวรพล วรพันธ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมให้การต้อนรับคุณธันฐภรณ์ อธิพัชร์ชัยกุล คณะกรรมการบริหารโรงแรมสยามเซ็นเตอร์ฮาลาลและคณะซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยม พบปะพูดคุยและมอบกระเช้าของที่ระลึก ณ ห้องนพรัตน์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา..

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒