มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ชี้แนะกำกับดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ของกำลังพล มทบ.๔๒ ให้มีความเข็มแข็งและถูกต้องตามระเบียบ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒