มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

25 พ.ย.62

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผ อ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีบูรณปฏิสังขรณ์ องค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และถวายฉัตร โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.๔๒  ให้การต้อนรับและนำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารขุนนันทเสนี(ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒