หน้าแรก ประวัติและวิสัยทัศน์ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา คำสั่งกองทัพบก หน่วยงานภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง
เมนู
บทความ
แลกลิงค์
เกี่ยวกับเรา

 

 

             (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล)     

 

      พันตรีเกียรติศาสตร์  สัจจาอัครมนตรี

 

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2014
ปรับปรุง 20/11/2017
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,349
ผู้เข้าชมวันนี้ 12
หน้าเข้าชม 196,401
สัปดาห์ที่ 1 ของการฝึก
 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๑. การปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่๔๒
       ๑.๑ การดำเนินการรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐
       ๑.๒ ดำเนินการด้านธุรการทหารใหม่ เช่น แจกจ่ายสิ่งของประจำตัวทหาร, ทำประวัติย่อ, ตัดผม, แบ่งทหารใหม่ฯ    เป็นหมวด จำนวน ๔ หมวดๆ ละ ๓๗ นาย
       ๑.๓ นำทหารใหม่ฯ เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณจุดรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ณ โรงพละและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
๒. ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 การปฏิบัติประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ดำเนินกรรมวิธีตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
- คัดกรองปัจจัยเสี่ยง และอบรมชี้แจงการสังเกตสีของปัสสาวะ
- สำรวจข้อมูลพื้นฐานของทหารใหม่ เช่น วุฒิการศึกษา, อาชีพ, การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนเข้ารับราชการ เป็นต้น
- วัดขนาดเครื่องแบบฝึกและขนาดรองเท้าที่ได้รับแจกจ่าย
- ฝึกการเดินแถว

 

 

 การปฏิบัติประจำวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- คัดแยกกลุ่มทหารใหม่ตามคุณวุฒิการศึกษาและกรอกใบสมัครการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับทหารใหม่ที่ไม่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
- แยกกลุ่มทหารใหม่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฝึก, ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ และมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน พร้อมผูกริบบิ้นสีเป็นสัญลักษณ์
- แนะนำผู้บังคับบัญชา และครูฝึก
- ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่เพื่อจัดกลุ่มทหารใหม่ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายใกล้เคียงกัน 

\

 การปฏิบัติประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
  ท่าตรง
  ท่าพัก
  ท่าหันอยู่กับที่
  ท่าเคารพ
- แจกจ่ายของใช้ส่วนตัวเพิ่มเติม, ทำความสะอาดและจัดระเบียบโรงนอน