มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมพิธีเปิดงาน HATTAI SONGKRAN FESTIVAL 2018 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดกำลังทหารสารวัตร ให้การดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยว และชมงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจหาดใหญ่

Continue reading

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมเปิดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หน้าห้างสรรพสินค้าโอเดียน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการ ประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๑-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จุดบริการประชาชน หน้าค่ายเสนาณรงค์ โดยจัดกำลังจาก กรมทหารราบที่ ๕ ,มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,ฝ่ายปกครอง เพื่อให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมแจก เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำเปล่า ผ้าเย็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา

Continue reading

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมเปิดงาน HATTAI SONGKRAN FESTIVAL 2018 โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้จัดกำลังทหารสารวัตร ให้การดูแลความสงบเรียบ
ร้อย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ เป็นขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชน หน้าค่ายเสนาณรงค์ โดยมีบริการแจกเครื่องดื่ม พร้อมผ้าเย็น เนื่อง ในวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดิน ทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ณ บริเวณประตู กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒