มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอกปริวิทย์ สุทธิโมกข์ หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “การจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ ให้กับข้าราชการ ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พลตรีวรรนพ นาคประสิทธิ์ รองปลัดบัญชีกองทัพบก หัวหน้าคณะชุดตรวจแนะนำกิจการปลัดบัญชี สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยภายในกองทัพภาคที่ ๔ ประจำปีงปประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาและร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธี ณ ศาลากลาง จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๒) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมสมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดิน แดน จังหวัดสงขลา หลักสูตรขั้นต้น – ขั้นกลางรุ่นที่ ๘ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) ให้การต้อนรับ พลตรีพรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาค ๔ ประธานการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๗(ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒