มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกชัยนรินทร์ เกษมโชติธนพัฒน์ หัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดการประเมินและตรวจสอบทหารใหม่ผลัด ๒/๖๐ ณ สนามหน้าอาคารขุนนันทเสนี ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบนโยบายการปฏิบัติจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ศูนย์มณโฑ(วิทยุเครื่องแดง) อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมอบนโยบายการปฏิบัติจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ บริเวณหน้าค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ การต้อนรับ ชมรมทหารนอกราชการ,ชมรม พสบ.จชต. และ คุณนันทนา ฯ และคณะ ผู้บริหาร โรงแรมลีกาเด้น หาดใหญ่ ในโอกาสเข้าพบอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้า ณ ห้องนพรัตน์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ โดยมีพันเอกศุภชัย ปรีชามาตย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒/ประธานกรรมการบริหารงาน สหกรณ์ค่ายเสนาณรงค์ และคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้า ณ ห้องนพรัตน์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒