มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละะเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตย ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ อันเกิดจากการรุกรานของอริราชศัตรู ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒   เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.อ.ต.เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ๙๐๗ เดินทางมาตรวจพื้นที่เสด็จในจังหวัดสงขลาและประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ โดยมี พันเอกอภิศักดิ์  พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑)  ร่วมให้การต้อนรับและติดตามคณะตรวจพื้นที่เสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๕๖  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา Continue reading “วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑”

ตรวจการฝึกทบทวน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ตรวจการฝึกทบทวนและให้คำชี้แนะในการปฏิบัติของกำลังลังพลบรรจุทดแทนของหน่วยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนตามวงรอบประจำปี ซึ่งใช้ชุดครูฝึกจาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่่ ๔๒ เป็นผู้ฝึก ณ ลานกิจกรรมหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading “ตรวจการฝึกทบทวน”

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที ๔๒ มอบหมายให้ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน จากมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมกิจกรรม  ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading “วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑”

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒