มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกกุดั่น ทองคำ หก.กยก.มทบ. ๔๒ จัดชุดครูผู้ฝึกจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึกทบทวน”แบบท่าฝึกพระราชทาน”บุคคลท่ามือปล่าว ของกำลังพล มทบ.๔๒ ให้มีความเข็มแข็งและถูกต้องตามระเบียบในเวลานำไปปฏิบัติ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

Posted in test   

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ของกำลังพล มทบ.๔๒ โดยนอกการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ยัง มีการท่องพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , ท่อง” บทสเจ ” < ข้อคิด ข้อเตือนใจ บท พระราชทานแด่ ข้าราชบริพาร และบุคคลทั่วไปเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ > , และนำร้องเพลง ราชสวัสดิ์ , เพลงสดุดีจอมราชา , เพลงไทยรวมใจภักดิ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลสามารถจดจำ และร้องได้ เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมมอบแนวทางต่างๆเพื่อเป็นแง่คิดนำไปประกอบการปฏิบัติงานประจำวัน ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

Posted in test   

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงานวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประกอบพิธี และมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา .. Continue reading

Posted in test   

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. และตรวจเยี่ยมศาล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ ณ ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

Posted in test   

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่่อนที่ มาให้บริการตรวจโรค ความดัน เบาหวาน ตรวจสุขภาพฟัน และตรวจร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

Posted in test   

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒