มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และ สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดย พันตรีเกียรติศาสตร์ สัจจาอัครมนตรี นายทหารศูนย์กรรมวิธีข้อมูล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาเขตสทิงพระ เข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย บ้านพรวน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ โดยทาง เรือ ๒ ลำ Continue reading

เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพลวรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตย ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ อันเกิดจากการรุกรานของอริราชศัตรู ณ อนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุม และชี้แจง แผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ โดย มี ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน Continue reading

เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบถุงยังชีพในการสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ ตามโครงการ “รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ณ สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2017 มณฑลทหารบกที่ ๔๒