มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลตรี มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สบท. และคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พล.อ.หลวงเสนาณรงค์ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และข้าราชการ มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน ” ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ” ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. Continue reading

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ จิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่วนอุทยานควนเขาวัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .. Continue reading

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ท.วัชรพงษ์ จันทรชาติ โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเจริญราษฎร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Continue reading

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมี นายอำเภอคลองหอยโข่ง และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและติดตามการปรับปรุง ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒