มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒, สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒, และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย,พม่า,มอญ ในพื้นที่ อ.สะเดา และใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย พ.ท.กุดั่น ทองคำ รอง หก.กยก.มทบ.๔๒ เป็น พ.อ.กุดั่น ทองคำ หก.กยก.มทบ.๔๒ ,พ.ท.วรฉัตร แสงสมบุญ รอง หก.กกพ.มทบ.๔๒ เป็น พ.อ.วรฉัตร แสงสมบุญ หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ พร้อมกล่าวให้โอวาท ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ กำกับดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ของกำลังพล มทบ.๔๒ ประจำสัปดาห์ให้มีความเข็มแข็งและถูกระเบียบในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องตามระเบียบ โดย จัดชุดผู้ฝึกกองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึก ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มทบ.๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ของกำลังพล มทบ.๔๒ โดยนอกการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ยัง มีการท่องพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , ท่อง” บทสเจ ” < ข้อคิด ข้อเตือนใจ บท พระราชทานแด่ ข้าราชบริพาร และบุคคลทั่วไปเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ > , และนำร้องเพลง ราชสวัสดิ์ , เพลงสดุดีจอมราชา , เพลงไทยรวมใจภักดิ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลสามารถจดจำ และร้องได้ เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์พร้อมมอบแนวทางต่างๆเพื่อเป็นแง่คิดนำไปประกอบการปฏิบัติงานประจำวัน ให้มีความสุข ผลของงานสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  Continue reading

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องกำหนดควบคุมค่าดัชนีความหนาของร่างกายกำลังพลที่มีค่า BMI มากกว่า ๓๐ ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัด จนท.ให้บริการรับการตรวจ ณ ห้องประชุม ศบภ.มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒