มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่๔ เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๖๘ โดยมี พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ รับมอบกระเช้าของขวัญจากคณะชมรม พสบ.จชต.เข้าอวยพรปีใหม่ โดยมี พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับณ ห้องรับรอง นพรัตน์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ระดับปริญญาตรี ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอ หาดใหญ จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและห่มผ้าพระสุวรรณมาริกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค ๔ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพะโคะ ตำบล ชุมพล อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา

Continue reading

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติงาน โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒