มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ และรอง ผบ.มทบ.๔๒(๑) และภรรยา,รอง ผบ.มทบ.๔๒(๒) และภรรยา,เสธ.มทบ.๔๒ และภรรยา,ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ และ ภรรยา,นายทหารหญิง รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ๒ นาย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สทท.ส.ข.

Continue reading

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดชุด ชป.กร.(ขุนภักดี๔๒) ตามนโยบาย ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ คน ณ ตลาดนัดริมคลอง ร๕ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒(๑) พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ และ ป.๕ พัน.๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคูระบายน้ำโรงพยาบาลสงขลา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 มอบนโยบายให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมมอบเสื้อโปโลสีเหลือง รวงผึ้ง ที่หน่วยได้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กำลังพล สวมใส่ห้วงเดือน กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ ลานรวมพล อาคารมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารกองประจำการ ณ ศาสนสถาน ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒