วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ร่วมให้การต้อนรับคุณธันฐภรณ์ อธิพัชร์ชัยกุล คณะกรรมการบริหารโรงแรมสยามเซ็นเตอร์ฮาลาลและคณะซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยม พบปะพูดคุยและมอบกระเช้าของที่ระลึก ณ ห้องนพรัตน์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.. Continue reading “”

25 พ.ย.62

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผ อ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีบูรณปฏิสังขรณ์ องค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และถวายฉัตร โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.๔๒  ให้การต้อนรับและนำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารขุนนันทเสนี(ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading “25 พ.ย.62”

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมร่วม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ ของโครงการเรือนรับรองที่ประทับ ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และการขับเคลื่อนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านอาคารสถานที่ ,สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการเรือนรับรอง ฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา Continue reading “๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒”