มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๔๒ เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัด ที่ ๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ 5 และพิธีประดับเครื่องหมายยศครูทหารใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกต่อไป ณ ลานพื้นแข็ง สโมสรค่ายเสนาณรงค์

Continue reading

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในงานวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่๑/๖๑ และพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาเยี่ยมลูกหลาน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ตรวจด่านชาย แดน ไทย – มาเลเซีย แก้ปัญหาการจราจรติดขัด และตรวจแนวรั้วระหว่างประเทศ ณ ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันเอกอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๒๘ และวันกำลังสำรอง ของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรม อนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพิธีทางศาสนา พร้อมมอบโล่และทุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานของกำลังพลและครอบครัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Continue reading

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวนให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ (หลังเก่า) ตตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒