มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เดินทางมาร่วมพิธี รดน้ำศพนายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ด้วยสิริอายุ ๘๕ ปี โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันตรีณรงค์ศักดิ์ เกตสุวรรณ์ นายทหารฝ่ายสื่อสารมณฑลทหารบกที่่ ๔๒  ตัวแทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงาน TMCS Shadow Operations “JUST ONE  TOUCH@HAT YAI” ณ ห้องวิจิตรทักษิณา ชั้น ๓ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานการประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงาน บก.ควบคุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) อบรมชี้แจงประจำสัปดาห์เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยการแต่งกาย การทำความเคารพ และการขับขี่จักรยานยนต์ให้สวมใส่ “หมวกกันน็อค” ทั้งภายในค่ายและนอกค่ายในขณะขับขี่ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พันเอกอริยะ อินทะนาม หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒  จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนภักดี๔๒) ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม”กองทัพบกเพื่อประชาชน ร่วมสร้างปณิธานเพื่อประเทศไทย” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดช้างคลอด อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2018 มณฑลทหารบกที่ ๔๒