มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอกอดิศักดิ์ ประชากิตติกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้เยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ตามโครงการ “รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ณ สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบถุงยังชีพในการสนับสนุน ให้แก่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๕ จำนวน ๓๐๐ ชุด พร้อมชุดยาและของใช้เด็กจำนวน ๑๕๐ ชุด ตามโครงการ “รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ณ สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ติดตาม คณะ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Continue reading

เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอกศุภชัย ปรีชามาตร์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ได้เยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ตามโครงการ “รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ณ สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๐ น. พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ติดตาม คณะ พลเอกธีรชัย นาควานิชองคมนตรี และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM
Copyright © 2017 มณฑลทหารบกที่ ๔๒