มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงาน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ที่ ๗  องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามคณะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒  มอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป นานาชาติ”เพื่อแม่ เพื่อพ่อ”ปีที่ ๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒  ให้การต้อนรับและร่วมติดตามจนจบภารกิจ ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Continue reading

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒