วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุม รับฟังการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอเทพา ในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวัดพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสนอง จันทร์ลักษณ์ นายอำเภ เทพา เป็นประธาน Continue reading “”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุม รับฟัง แผนถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำพื้นที่ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บก.พล.พัฒนา ๔ โดยมี พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ เป็นประธาน Continue reading “”

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้โอวาทก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ชุดช่างศบภ.มทบ.42เดินทางถึงกอ.ฟื้นฟูฯบชร.4 ณ อบต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อรายงานตัว,รับฟังคำชี้แจง,รับประทานอาหาร,เข้าที่พัก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากนครเพื่อรอรับภารกิจในวันรุ่งขึ้นต่อไป Continue reading “”