วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย พร้อมกล่าวให้โอวาท ณ ห้องนาควานิช สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Continue reading “”

Tagged